Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Wielki Sukces Uczniów Naszej Szkoły

 

SP1

W piątek 04.10.2013 r. w odbył się finał konkursu ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” współorganizowany przez naszą szkołę i zespół ze Starostwa Powiatowego w Łosicach kierowany przez Romana Kasprowicza. Na uroczystość przybyli goście m. in.: Dariusz Napiórkowski - dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Jacek Kobyliński dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach, wicestarosta Mariusz Kucewicz, Sławomir Zaniuk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Dariusz Borkowski Komendant Powiatowy Policji, wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka, wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki, wójt gminy Olszanka Jan Parol, wójt Gminy Huszlew Kazimierz Hawryluk.

 

Finał uświetniły programem artystycznym grupy taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach, pracujące pod opieką Magdaleny Rudnik. Strażacy z PSP w Łosicach i z OSP Sarnaki zapewnili uczestnikom konkursu atrakcje w postaci "przejażdżki" na wysięgniku oraz pokazu ratownictwa drogowego (rozcinanie samochodu po wypadku), a policjanci wyświetlili film dydaktyczny. Dodatkową atrakcją był symulator ruchu udostępniony przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z Warszawy.

bds6

Celem konkursu "Bezpieczna droga do szkoły" jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym najmniej chronionych jego uczestników, tj. dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

 • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
 • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego;
 • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także sportu i rekreacji.

Konkurs zorganizowany był z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego we współdziałaniu z WORD w Siedlcach, Starostwem Powiatowym w  Łosicach, Komendą Powiatową Policji w Łosicach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Burmistrzem M i G w Łosicach oraz Wójtami Gmin. Do udziału  w konkursie zaproszone były wszystkie drużyny reprezentujące siedem gmin powiatu łosickiego: Huszlew, Łosice Gmina, Łosice Miasto, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica.

Konkurs miał charakter dwuetapowy:

I etap – eliminacje gminne organizowane we własnym zakresie przez samorządy gminne wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy, a następnie wyłonienie z każdej gminy 20, a  z  Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach 40 osobowej reprezentacji. W finale uczestniczyli uczniowie każdej z czterech kategorii:

 • Dziewczęta z klas IV-VI  szkół podstawowych (5 osób);
 • Chłopcy z klas IV-VI  szkół podstawowych (5 osób);
 • Dziewczęta z klas I – II gimnazjum (5 osób);
 • Chłopcy z klas I – II gimnazjum (5 osób).

II etap – finał powiatowy - za ten etap odpowiedzialny był zespół organizacyjny ds. finału powiatowego powołany przez Starostę Łosickiego, składał się z dwóch części:

 • część I – teoretyczna – w formie testu sprawdzającego wiedzę uczestników Finału powiatowego z zakresu przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • część II – praktyczne sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem na rowerowym torze przeszkód.
G1JPG
 

Uczniowie rywalizowali w czterech kategoriach:

 • Dziewczęta Szkoła Podstawowa
 • Chłopcy Szkoła Podstawowa
 • Dziewczęta Gimnazjum
 • Chłopcy Gimnazjum

Zawodnicy z Sarnak i Huszlewa zdominowali miejsca na podium. Wyniki konkursu przedstawiały się następująco: 

Dziewczęta Szkoła Podstawowa:
  1. Golwiej Paulina                               Sarnaki
   2. Sawczuk Martyna                            Sarnaki

3. Śmieciuch Paulina                          Huszlew

Chłopcy Szkoła Podstawowa:
   1. Łuczko Maciej                                Sarnaki
2. Olędzki Jakub                                    Łosice

 3. Sobieszczuk Jakub                           Huszlew

Dziewczęta Gimnazjum
  1. Zaliwska Jagoda                             Sarnaki
2. Osiej Marta                                       Huszlew

  3. Dziwińska Wioletta                         Sarnaki

Chłopcy Gimnazjum
1. Malczuk Łukasz                               Huszlew
2. Gasiuk Rafał                                   Huszlew
3. Guberski Maciej                          Sarnaki

Uczestników konkursu z naszej szkoły przygotowywała p. Jolanta Kołaczkowska. Za uzyskanie pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymali rowery, zdobywcy drugich miejsc - aparaty cyfrowe, a uczniowie, którzy zajęli trzecie miejsca - odtwarzacze mp3. Ponadto każdy uczestnik otrzymał pakiet wyposażenia młodego rowerzysty.

G


Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczniom życzymy bezpiecznej drogi do szkoły i do domu.

Podziękowania należą się wszystkim, którzy dołożyli starań, by uroczystość przebiegła sprawnie, także uczniom klasy IIIb za pomoc w sprawach organizacyjnych.

oprac. na podst. inf. Jolanty Kołaczkowskiej


ZDJĘCIA

 

 

Newsflash