Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Boisko oficjalnie otwarte!!!


18 grudnia 2013 r. oficjalnie otwarte zostało boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach.

W uroczystości udział wzięli:
dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach Sylwia Osipiuk, wicestarosta łosicki Mariusz Kucewicz, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka, przewodniczący Rady Gminy Sarnaki Adam Wawryniuk, nadleśniczy Sławomir Trąbka, dyrektor ZS w Sarnakach Barbara Michoń, wicedyrektor Agata Wasilewska, przewodnicząca Rady Rodziców Sylwia Bronisz, proboszcz Parafii Sarnaki ks. Andrzej Jakubowicz, radni powiatowi i gminni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Sarnakach oraz uczniowie.

Uroczystość poprowadziła wicedyrektor Agata Wasilewska. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele kuratorium, powiatu, gminy i szkoły, a ks. Andrzej Jakubowicz poświęcił obiekt. Następnie zebrani przeszli do stołówki szkolnej, gdzie miały miejsce przemówienia okolicznościowe, a uczniowie przygotowani przez p. A. Wasilewską i p.Tadeusza Gosia zaprezentowali krótki montaż słowno - muzyczny o tematyce bożonarodzeniowej.

alt
 
alt
 
alt
 
alt

alt
 
alt
 

Newsflash