Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Wkrótce XIII Dzień Gimnazjalisty

W najbliższy piątek, 21 marca, po raz trzynasty odbędzie się w naszej szkole Dzień Gimnazjalisty. Tym razem projekt dotyczy regionów Polski i nosi tytuł "KOCHAM CIĘ POLSKO". Uczniowie zaprezentują efekty pracy nad  wykonaniem pięciu zadań:

1. PLAKAT przedstawiający osobę zasłużoną dla regionu

2. PLAKAT promujący region (mapka zawierająca atrakcje turystyczne zilustrowane zdjęciami lub pocztówkami min. 10 szt.)

3. SCENKA (przedstawiająca życie i tradycje regionalne z możliwością uwzględnienia gwary)

4. PIOSENKA związana z regionem połączona z elementami tańca regionalnego lub gwary

5. Kącik regionalny (potrawa regionalna z opisem, przedmioty zwiazane z regionem( min. 5), strój regionalny)

 

ZACHĘCAMY RODZICÓW DO PRZYJŚCIA TEGO DNIA DO SZKOŁY!!!

 

HARMONOGRAM DNIA GIMNAZJALISTY

KOCHAM CIĘ POLSKO”

21 marca 2014r.

800 – 900 - Czas do dyspozycji wychowawców. Ostatnie przygotowania.

900 – 930 - Rozstawienie na hali kącików regionalnych. Ocena przez jury kącików regionalnych.

930 – 1000 - Rozpoczęcie Dnia Gimnazjalisty. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego (plakaty) oraz wystawki regionalnej.

1000 – 1200 - Konkurs scenek – (10-12 min.) – wg wylosowanej kolejności.

1200 - 1300 - Konkurs piosenek - ( max 5 min.) – wg wylosowanej kolejności.

1300 – 1320 - Przerwa obiadowa.

1330 – 1400 - Podsumowanie, ogłoszenie wyników, wręczenie pamiątkowych dyplomów.

 

Losowanie kolejności występów odbędzie się 21 marca 2014 r. o godz. 8.00.

Przewodniczący klas dostarczą teksty piosenek również 21 marca 2014r. o godz. 8.00.

 

DG 2013 ODYSEJA KOSMICZNA

DG 2012 BOSO PRZEZ ŚWIAT

DG 2011 RAZEM PRZEZ WIEKI

 

 

Newsflash