Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Seminarium stypendystów

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest projektem systemowym Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - Priorytet IX. Celem ogólnym projektu, jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego poprzez pomoc stypendialną. 

Nasi gimnazjaliści od początku trwania programu zostają zakwalifikowani do udziału w nim. W szóstej edycji projektu w roku szkolnym 2013/2014 przyznano 422 stypendia, w tym trójce uczniów naszego gimnazjum. W przyszłym roku szkolnym planowane jest przyznanie 498 stypendiów. Mamy nadzieję, że znajdą się na liście stypendystów sarnaccy uczniowie.

DSC 0001

DSC 0002

DSC 0004

DSC 0010

DSC 0022

DSC 0024

DSC 0027

 

 

Newsflash