Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

UROCZYSTE PODSUMOWANIE KONKURSU

Jakub Paździor z IIIa z nauczycielką historii p. Bożeną Szymańską udali się 23 maja 2016 do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego zatytułowanego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów”.

Licznie przybyłych gości oraz laureatów z liceów ogólnokształcących, gimnazjów, szkół zawodowych i podstawowych powitał pan Zdzisław Młodziejewski – mazowiecki koordynator konkursu.

Po występie chóru z Gimnazjum nr 2 w Warszawie i krótkim podsumowaniu XXI edycji konkursu oraz wystąpieniach gości odbyła się główna część uroczystości. Pani wicekurator mazowiecka – Dorota Skrzypek i członkowie Komisji Konkursowej wręczali dyplomy i zaświadczenia. Pani wicekurator składając gratulacje uczniom, ich rodzicom i nauczycielom mówiła, że „konkurs sprzyja promowaniu wartości patriotycznych”.

Na etapie centralnym województwo mazowieckie będzie reprezentowało 6 uczniów, po 2 z najlepszym wynikiem z każdego typu szkoły.

 

J. Pazdzior

Laureat konkursu Jakub Paździor z kl. III a gimnazjum z nauczycielką historii p. Bożeną Szymańską

 

J.Pazdzior wreczenie

Pani wicekurator Dorota Skrzypek i pan Zdzisław Młodziejewski wręczają dyplomy laureatom z gimnazjów

Newsflash