Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Podziękowanie

- Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Antoniemu Dydyczowi za celebrację Mszy Świętej i wygłoszoną Homilię, za obecność w tak ważnym wydarzeniu dla naszej społeczności.

- Księdzu Krzysztofowi Janowicowi, proboszczowi parafii w Chłopkowie, współorganizatorowi, za ogromną pomoc i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

- Słowa podziękowania za modlitwę dla księży sprawujących Mszę Świętą: Ks. kan. dr Łukaszowi Gołębiewskiemu, dyrektorowi Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz Ks. kan. Janowi Wasilewskiemu, proboszczowi parafii w Horoszkach Dużych.

- Dziękujemy  Rodzinie i krewnym majora "Zenona" oraz jego Żołnierzom za przyjęcie naszego zaproszenia.

- Gościom i wszystkim obecnym na uroczystości za  przybycie.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które wsparły projekt finansowo, rzeczowo i wkładem pracy:

- Państwu Marii i Tadeuszowi Sobieszczakom, p. Sobieszczak ps. "Dudek" – major rezerwy, ostatni żołnierz Zenona,

- Państwu Wojcieszukom  z firmy  Wokas Łosice,

- Panu Sławomirowi Kordaczukowi wicedyrektorowi Muzeum Regionalnego w Siedlcach,

- Panu Andrzejowi  Wybranowskiemu  Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sarnaki,

- Starostwu Powiatowemu w Łosicach,

- Państwu Lucynie i Zbigniewowi Soszyńskim,

- Panu Dariuszowi Melechowi Prezesowi BS w Kornicy,

- Darczyńcom – uczestnikom Mszy świętej w Serpelicach,  którzy wsparli projekt datkami,

- Darczyńcom, którzy w Dzień Flagi 2 Maja w podziękowaniu za otrzymane flagi zasilili puszki,

- Uczniom Zespołu Szkół w Sarnakach należącym do  Młodzieżowej Rady Gminy, zaangażowanym  w wyżej wymienione  zbiórki,

- Ojcu Przeorowi Adamowi Strojewskiemu, proboszczowi parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach, serdeczne podziękowanie za okazaną życzliwość i umożliwienie przeprowadzenia zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na budowę obelisku,

- Towarzystwu Miłośników Ziemi Sarnackiej,

- Państwu Marii i Romualdowi Soszyńskim,

- Panu Andrzejowi Lipce,

- Pani Małgorzacie Korbut,

- Państwu Barbarze i Krzysztofowi Michoniom,

- Panu Rafałowi Zubkowiczowi,

- Nauczycielom Zespołu Szkół w Sarnakach, szczególnie pani Annie Wawryniuk, Joannie Daniluk i Jolancie Chromiec,

- Panu Januszowi Przewuskiemu,

- Państwu Agnieszce i Michałowi Jadczukom,

- Panu Piotrowi Sidorowi  - „Auto-Miks" Firma Handlowo-Usługowa,

- Panu Mieczysławowi Korowajczukowi - Firma  Korpol,

- Państwu Halinie i Stanisławowi Terlikowskim, Pani Teresie Jóźwiak, Państwu Marzenie i Mirosławowi Przesmyckim  - za kwiaty,

- Mieszkańcom Terlikowa oraz Sołtysowi Panu Romanowi Onopiukowi,

- Panu  Robertowi Pióro z Piekarni  „Smak” Sarnaki,

- Panu Tadeuszowi Firlejowi masarnia Żurobice,

- Panu Ireneuszowi Ługowskiemu - IrexPol  Delikatesy Centrum,

- Paniom ze szkolnej kuchni, paniom woźnym oraz panom konserwatorom ZS w Sarnakach,

- Państwu Edycie i Jackowi Golwiejom,

- Państwu Barbarze i Edwinowi Radzikowskim,

- Brygadzie remontowo – budowlanej z Urzędu Gminy Sarnaki,

- Pocztom sztandarowym oraz delegacjom OSP Gminy Sarnaki, szczególnie dziękujemy delegacjom spoza  naszej gminy,

- Panu Waldemarowi Kosieradzkiemu i członkom Konnej Straży  Ochrony Przyrody i Tradycji,

- Związkowi Spadochroniarzy Polskich XXVII Oddziału  w Siedlcach,

- Zespołowi Placówek Oświatowych im. Żołnierzy majora „Zenona” z  Leśnej Podlaskiej,

- Panu Henrykowi Mułence za nagłośnienie uroczystości  i oprawę muzyczną Mszy Św.,

- Panu Waldemarowi Bobińskiemu za uświetnienie Mszy Św. grą na trąbce, pani Beacie Kosińskiej za śpiew

- Panu Mirosławowi Kuzace za obróbkę kamienia i wykonanie pamiątkowej płyty oraz za prowadzenie  pocztów sztandarowych,

- Szczególne podziękowania Panu Rafałowi Dydyczowi, inicjatorowi budowy obelisku. 

Newsflash