Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

NAUCZYCIELE w roku szkolnym 2015/16

 
 
 

 

DYREKTOR - Barbara Michoń

DSC 14666
WICEDYREKTOR - Agata Wasilewska

 

 kolaż nauczyciele G 2015.16


JĘZYK POLSKI

Jolanta Chromiec
Dorota Szpura
Agata Wasilewska


JĘZYK ANGIELSKI

Emilia Orzepowska
Iwona Raczyńska


JĘZYK NIEMIECKI


Dorota Czeżyk


JĘZYK ROSYJSKI


Bożena Czuż


HISTORIA

 
Rafał Dydycz
Bożena Szymańska


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE


Rafał Dydycz
Bożena Szymańska


MATEMATYKA


Małgorzata Bartoszuk
Anna Dziuban
Magdalena Koszuk
Barbara Radzikowska
Beata Rosiak


FIZYKA


Małgorzata Bartoszuk
Barbara Radzikowska
 

CHEMIA


Agnieszka Wróblewska


BIOLOGIA


Emilia Orzepowska
Agnieszka Wróblewska


GEOGRAFIA


Anna Dziuban


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Magdalena Koszuk
Beata Rosiak
 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
 
Joanna Daniluk
Anna Wawryniuk
Tadeusz Goś


ZAJĘCIA TECHNICZNE


Jolanta Kołaczkowska


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 
Jolanta Korowajczuk
Dariusz Mormol
Wojciech Szymański


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE


Rafał Dydycz


RELIGIA


ks. Paweł GrzeszekPSYCHOLOG

Anna Dziuban - ParolPEDAGOG

 Justyna Janik

 

  LOGOPEDA


Aneta Stefaniuk

 
 
BIBLIOTEKA

Henryka MachutNewsflash