Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ:

 

 1. Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice oraz absolwenci.
 2. Uczniowie mogą korzystać z ICIM poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych.
 3. Podczas przerw oraz zajęć bibliotecznych sprzęt komputerowy jest udostępniany tylko za zgodą dyżurnego nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przy jednym stanowisku komputerowym pracować może do dwóch osób.
 5. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze, należy wpisać się do zeszytu odwiedzin podając: datę, imię i nazwisko, klasę, poszukiwane informacje.
 6. Sprzęt komputerowy służy realizowaniu celów edukacyjnych. Dopuszczalne jest korzystanie z poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych.
 7. Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają te osoby, które przygotowują się do zajęć lekcyjnych czy konkursów.
 8. Użytkownicy mogą korzystać z własnych nośników pamięci.
 9. Drukowanie oraz kserowanie materiałów edukacyjnych jest odpłatne.O wszelkich zakłóceniach pracy komputerów należy poinformować nauczyciela bibliotekarza.Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
  • Wysokość opłat wynosi odpowiednio:

   • Kartka xero – 40gr
   • Kartka xero z własnym papierem – 30gr
   • Kartka kolor – 4,50zł
   • Kartka kolor na konkurs – 2zł
 10. O wszelkich zakłóceniach pracy komputerów należy poinformować nauczyciela bibliotekarza. 
 11. Za mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.
 12. W bibliotece odbywają się zajęcia świetlicowe, w czasie których uczniowie mogą korzystać z gier edukacyjnych.
 13. Zabrania się:
 • dokonywania zmian w systemie komputerowym,
 • kasowania programów zainstalowanych przez administratora sieci,
 • samodzielnego dokonywania połączeń technicznych,
 • instalowania własnego oprogramowania,
 • korzystania ze stron internetowych zawierających treści niezgodne z przyjętymi normami społecznymi,
 • spożywania posiłków,
 • korzystania z telefonów komórkowych.

Newsflash