Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Sielankowy Raj - podsumowanie

alt
Przez dwa lata uczniowie naszej szkoły - Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach, pod czujnym okiem Pani Koordynator Karoliny Komar, brali udział w projekcie Pastoral Paradise - Sielankowy Raj w ramach programu Comenius.
Wraz z uczniami naszej szkoły w tym programie udział wzięli również uczniowie ze szkół:


  1. Ordu Guzelordu Ilkogretim Okulu (Turcja)
  2. Ies Txingudi Bhi (Hiszpania - Kraj Basków)
  3. Virbu Pamatskola (Łotwa)
  4. Scoala Gimnaziala nr.10 Petre Tutea (Rumunia)
Głównym celem projektu było odkrywanie roli, jaką odgrywa przyroda w życiu człowieka oraz analiza jej wplywu na życie ludzi. W trakcie relizacji zadań wszyscy partnerzy prowadzili systematyczne obserwacje oraz poznawali styl życia wsi poprzez takie jej aspekty jak: muzyka, taniec, folklor, tradycyjny ubiór, a także rośliny, zwierzęta oraz cechy greograficzne. Gruntownej analizie zostały poddane podobieństwa i różnice między życiem na wsi, a życiem w mieście. Udział w projekcie pozwolił uczniom na poznanie przyrody i docenienie jej bogactwa, zarówno we własnym kraju, jak i krajach partnerskich.

W ramach projektu odbyło się pięć spotkań, po jednym w każdej ze współpracujących szkół.
Pierwsze spotkanie, organizacyjne, odbyło się w dniach 13 - 18 listopada 2009 r. w hiszpańskim Kraju Basków i dotyczyło monitorowania zadań, ustalenia harmonogramu spotkań oraz wymiany pomysłów co do realizacji kolejnych kroków w projekcie.

Kolejne spotkanie, pierwsze z udziałem uczniów, miało miejsce 12 - 18 marca 2010 r. w rumuńskiej miejscowości Galati. Uczniowie ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie, podzieleni na dwie grupy, wzięli udział w debacie na temat mocnych i słabych stron mieszkania na wsi i w mieście.

Po raz trzeci uczestnicy projektu spotkali się w dniach 20 - 25 maja 2010r. w szkole w Sarnakach. W trakcie spotkania miały miejsce prezentacje oraz nauka tanców i śpiewów ludowych.

Czwarty raz uczestnicy projektu udali się w dniach 30.09 - 6.10 2010r. do miejscowości Talsi na Łotwie. Podczas tego spotkania przedstawiano typowe rośliny i zwierzęta krajów partnerskich oraz przeprowadzono warszawy charakterystycznych rzemiosł.

Ostatnie spotkanie miało miejsce w dniach 15 - 20 maja 2011 w tureckim mieście Ordu. Zaprezentowano filmy opiewające piękno wiejskiego życia w poszczególnych krajach oraz podsumowano trwające niemal dwa lata działania w ramach projektu Pastoral Paradise - Sielankowy Raj.W ramach Projektu Pastoral Paradise uczniowie wykonali m in. następujące zadania:

1. Kącik Comenius.
2.
Kartki świąteczne.
3.
Plakaty przedstawiające różnice pomiędzy światem wiejskim i miejskim.
4. Prezentacja mieszkańców pt.
"Faces"
5. Prezentacja charakterystycznych budynków -
"Typical Houses"
6. Prezentacje tradycyjnych polskich tanców:
a)
krakowiak
b)
oberek
c)
polonez
7. Prezentacja instrumentów ludowych i przyśpiewek. -"Traditional instruments and songs"

8. Prezentacja najpiękniejszych miejsc w Polsce - "Polish beautifull places"
9. Prezentacja najpopularniejszych polskich roślin -
"The most popular plants"
10. Film prezentujący uroki sarnackich okolic -
" The Charms of rural life in Sarnaki Region"

Inne zadania pojawiające się w projekcie umieszczone zostały na stronie projektu: www.comeniuspap.com

 

Newsflash