Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Comenius w Polsce

alt

W dniach 20-25 maja 2010 roku Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach gościło uczniów i nauczycieli z Łotwy, Rumunii, Turcji i Hiszpańskiego Kraju Basków. Było to już trzecie spotkanie tej grupy w ramach projektu Pastoral Paradise programu Comenius pod hasłem „Sielankowy Raj”. Ten szeroki, wielostronny projekt ma na celu pokazanie zalet i wad życia na wsi i w mieście w różnych krajach Europy i nie tylko.

 

W pierwszym, organizacyjnym spotkaniu jesienią 2009 roku, w gościnnej Hiszpanii udział wzięli tylko nauczyciele z poszczególnych krajów. Miało ono na celu szczegółowe ustalenie terminów wizyt w poszczególnych krajach, tematyki spotkań, pośrednio zaś przyczyniło się do poznania się i integracji opiekunów projektu. W marcu bieżącego roku uczestnicy projektu spotkali się w Galati – 300 tysięcznym przemysłowym mieście w Rumunii. Z Polski wyruszyła dzielna grupa trzech uczniów oraz trzech nauczycieli aby tam poznać plusy i minusy życia w dużym mieście oraz podziwiać kulturę rumuńską, przybliżaną podczas licznych prezentacji w szkole oraz podczas wycieczek po mieście i okolicy. W trakcie 6 dniowego pobytu uczniowie wspólnie zastanawiali się nad pozytywnymi i negatywnymi aspektami życia w mieście i na wsi, a także tworzyli swe wymarzone miejsca do życia.

 

Kolejnym państwem do którego, zgodnie z harmonogramem, przybyli uczestnicy projektu była Polska. Motywem przewodnim spotkania wybrane zostały tance ludowe. Młodzież gimnazjalna w pocie czoła trenowała; dumne kroki poloneza oraz żwawe ruchy oberka i krakowiaka pod czujnym okiem p. Anety Stefaniuk; p. Doroty Czeżyk oraz p.Tadeusza Gosia, aby zaprezentować się jak najlepiej przed obcokrajowcami. I w końcu nadszedł ten długo oczekiwany dzień. 20 maja 2010 15 osobowa grupa młodzieży Sarnackiej wraz z koordynatorką projektu p. Karoliną Komar wyruszyła do Warszawy, aby tam na lotnisku odebrać długo wyczekiwanych gości. Pomimo kłopotów związanych z powodzią oraz warszawskich korków ulicznych udało się późnym wieczorem dotrzeć do Sarnak, gdzie młodzież została ulokowana po rodzinach, natomiast opiekunowie udali się do Dworku „Zabuże”. Wizytę w sarnackiej szkole rozpoczęło tradycyjne powitanie chlebem i solą, po czym uczniowie oprowadzili grupę po naszej placówce. Następnie wszystkie kraje zaprezentowały pokazy multimedialne przedstawiające typowe budynki okolic (polish Houses) oraz twarze mieszkańców (faces). Kolejnym punktem była lekcja języka polskiego, podczas której co chwilę wybuchały salwy śmiechu, spowodowane trudnościami obcokrajowców z przyswojeniem typowo polskich głosek: ś; ć; ź; sz; cz; ą; ę itp. Po obiedzie serwowanym w naszej szkolnej stołówce całą grupa w wesołych nastrojach ruszyła do Janowa Podlaskiego aby obejrzeć stadninę koni. W drodze powrotnej autobus kilkakrotnie zatrzymywał się na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, gdzie przybyszów z Europy, pomimo uciążliwych owadów, urzekła nasza piękna, budząca się do życia wiosenna przyroda oraz malownicze, dziewicze widoki.

Kolejne dwa dni to dalsze zwiedzanie okolic bliższych i dalszych. Szlak prowadził do Białowieży, Ciechanowca i Drohiczyna. Jednak najciekawszym dniem wizyty okazał się poniedziałek, kiedy to każdy z krajów miał okazję do zaprezentowania swoich narodowych tańców i ludowych strojów. Pokaz rozpoczęty został polskimi tańcami: krakowiakiem, a także oberkiem, następnie Baskowie zaprezentowali mieszankę swych narodowych tańców oraz gorące hiszpańskie flamenco, kolejną grupą była młodzież wraz z nauczycielami z Rumunii. Przedstawili oni w oryginalnych strojach ludowych tańce weselne. Jako trzeci wystąpili Łotysze, którzy udowadniali iż polka to łotewski taniec. W ostatnim występie młodzież turecka przedstawiła kilkuminutowy pokaz zawierający regionalne tańce tureckie. Na zakończenie polska młodzież brawurowo zaprezentowała poloneza za co spotkała ją burza oklasków, a także żywiołowym przyłączeniem się do tańca uczestników projektu i tak powstał jedyny w swoim rodzaju polsko – łotewsko – baskijsko – turecko – rumuński korowód. Również podczas wieczornego, pożegnalnego już spotkania uczestników projektu z nauczycielami i rodzicami polskich uczniów śpiewom i tańcom nie było końca. Niestety, w miłym towarzystwie czas szybko płynie i nim grupa się spostrzegła, należało zakończyć pobyt. Podczas pożegnań z niejednego oka (nie tylko uczniowskiego) popłynęła łza. Wszyscy uczestnicy ze smutkiem na twarzach żegnali się wymieniając kontaktami, mailami czy też namiarami na facebook`u, aby zadzierzgnięte w Polsce przyjaźnie kwitły nadal.

Czas spędzony z obcokrajowcami zapadł na długo w pamięci i wielu by chciało, aby nie było to ostatnie wspólne spotkanie z nowymi znajomymi. Szansą na to będą kolejne spotkania: w październiku 2010 na Łotwie - poświęcone typowym roslinom, widokom oraz rękodziełu, a także tureckie wiosną 2011 podsumowujące projekt.

 


 

Zespół Commenius

 

Newsflash