Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Comenius

alt
Od września 2009 do maja 2011 r. w Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 realizowany jest międzynarodowy projekt "Pastoral Paradise" - Sielankowy Raj w ramach programu Unii Europejskiej - Comenius.

W projekcie tym, oprócz naszej placówki, biorą również udział szkoły:
  1. Ordu Guzelordu Ilkogretim Okulu (Turcja)
  2. Ies Txingudi Bhi (Hiszpania - Kraj Basków)
  3. Virbu Pamatskola (Łotwa)
  4. Scoala Gimnaziala nr.10 Petre Tutea (Rumunia)

 

 

Przystapienie do projektu wymaga przestrzegania okreslonych zasad i celów:

 

 

 

Zasady i cele projektu

-    Uczniowie biorący udział w programie są w wieku od 12 do 15 roku życia. Zadania niniejszego projektu są dostosowane do rozwoju tej grupy wiekowej.

-     Pierwszym krokiem do realizacji projektu jest porównanie wad i zalet życia na wsi i w mieście.

-     Zasadniczym celem tego międzynarodowego działania jest uwrażliwienie uczniów na przyrodę własnego kraju oraz uzmysłowienie im korzyści, jakie oferuje obcowanie z nią. W kolejnym etapie projektu pozwoli to na porównanie własnego kraju i krajów partnerskich pod względem walorów przyrodniczych.

-     Bliskość z przyrodą pozwoli uczniom na poznanie gatunków roślin i zwierząt.

-     Kolejnym zadaniem projektu jest zaprezentowanie tradycji kulturowych oraz ukazanie ich w perspektywie miast i wsi.

-     W trakcie realizacji projektu, zadania prowadzone na świeżym powietrzu mają promować umiejętności komunikacyjne uczniów i rozwijać w nich zdolność pracy zespołowej.

-    Istotnym założeniem projektu jest również uwrażliwienie jego uczestników na bogactwo naturalne i kulturowe regionów oraz uświadomienie im wartości znajdujących się tam zasobów.

-  Zadania projektowe będą wspomagały rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie językowych, ale również umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.

W trakcie całego procesu realizacji wspólnych zadań, jak również po ich zakończeniu, celem w sferze emocjonalnej będzie zdobywanie przez uczniów pewności siebie i otwartości w zawieraniu międzynarodowych przyjaźni oraz kształtowanie dążenia do poznawania nowych kultur, jednocześnie doceniając wartość własnej.

Newsflash