Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Sukcesy uczniów

Międzynarodowy Konkurs Historyczny w Budapeszcie

Sarnackie gimnazjum otrzymało zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Stefan Batory – życie i czasy”. Konkurs został zorganizowany przez p. Gabora Osz z Liceum Sandora Petofiego w Budapeszcie, przy współpracy z ambasadą polską.

Czteroosobowy zespół z naszej szkoły w składzie: Kajetan Rosiak z kl.IIIc Mateusz Jakoniuk IIIc Wojciech Oreszczuk IIIa Aneta Żuk IIb, 16 kwietnia 2011r, stanął do zmagań konkursowych. W konkursie uczestniczyła młodzież z Węgier, Rumunii i Ukrainy oraz Polacy ze Szkoły Polskiej w Budapeszcie. Należało wykazać się znajomością nie tylko postaci Stefana Batorego, ale też panujących współcześnie z nim europejskich dynastii, wodzów, rodzajów broni, bitew, znajomością mapy i ikonografii. Należało też wygłosić przemówienie na wylosowany temat. Na dwadzieścia drużyn nasze gimnazjum zajęło trzynaste miejsce, zwyciężyła młodzież z jednej ze szkół w Budapeszcie.

W czasie trzydniowego pobytu młodzież pod opieką: nauczycielki historii, p. Bożeny Szymańskiej i nauczycielki j. angielskiego, p. Iwony Artyszuk zwiedzała piękną stolicę Budapesztu: Parlament, wzgórze zamkowe, oceanarium, Wzgórze Gelerta, Wyspę Małgorzaty. Młodzież miała też okazję obejrzeć Szkołę Polską im. Sandora Petofiego, dzięki uprzejmości p. dyrektor Beaty Mondowics, która również pokazała nam piękne zakątki Budapesztu.

alt
W czasie konkursu.

alt
Zwiedzanie Budapesztu.

Bożena Szymańska

 

Konkurs recytatorski w Konstantynowie

 
Dwoje gimnazjalistów reprezentowało naszą szkołę w Konkursie Recytatorskim "Poezje Cypriana Kamila Norwida", który odbył się 22 września 2011 r. w Konstantynowie. Dominik Bobryk z klasy IIa zajął II miejsce, a Joanna Bartoszuk z klasy IIb - III miejsce.

GRATULUJEMY!!!

Dwóch Gimnazjalistów w Młodzieżowej Akademii Umiejętności

 

Mazowieckie Centra Talentu i Kariery to sieć instytucji wspierających rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi budowana w oparciu o Wydziały MSCDN.

Od października 2010 r. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczęło realizację trzyletniego projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2. Wśród jego komponentów znajduje się m.in. Młodzieżowa Akademia Umiejętności.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI to program wspierania rozwoju uzdolnień uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ma na celu opracowanie strategii rozpoznawania uzdolnień i talentów uczniów oraz ich rejestrowanie i rozwijanie. W wyniku specjalistycznej diagnozy w mazowieckich gimnazjach wyłonieni zostali uczniowie o predyspozycjach matematycznych, fizycznych, chemicznych, informatycznych. Powstały dla nich programy zajęć pozalekcyjnych realizowane w 7 Centrach Talentu i Kariery, m.in w Siedlcach. Zajęcia odbywają w grupach matematycznych, fizyczno-chemicznych, informatycznych prowadzonych przy współpracy pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Dopełnieniem zajęć stacjonarnych są konsultacje w systemie on- line, wycieczki, pikniki i obozy naukowe.

Wśród 371 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w projekcie są uczniowie sarnackiego gimnazjum:

Mateusz Jakoniuk (grupa matematyczna)

Kajetan Rosiak (grupa informatyczna)

Nasi gimnazjaliści w finale konkursu w ramach programu "Bezpieczna droga do domu"


20 maja 2011r. w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Kornicy, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu łosickiego, rywalizowali w powiatowym finale konkursu nt. wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”, któremu patronuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W zmaganiach wzięło udział 149 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z pięciu gmin: Huszlew, Olszynka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica oraz miasto i gmina Łosice. W przygotowanie imprezy zaangażowały się: Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa Policji w Łosicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, WORD Siedlce, członkowie Powiatowego Zespołu BRD i pracownicy szkoły, która gościła drużyny.

Etap powiatowy obejmował: test ze znajomości zasad ruchu drogowego, jazdę sprawnościową po rowerowym torze. Tegoroczny tor przeszkód składał się jak zwykle z ustawionych na boisku przeszkód, takich jak żmijka, ósemka, korytarz z desek, przewożenie przedmiotu na uwięzi, slalom z ograniczeniem.

W czasie gdy komisja zliczała wyniki rywalizacji, strażacy i policjanci prezentowali sprzęt. Młodzież mogła obejrzeć gaszenie pożaru i pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Niezapomnianych wrażeń dostarczyli uczestnikom i gościom finału uczniowie Zespołu Szkół w Starej Kornicy, którzy na tę okazję przygotowali program artystyczny. W dopasowanych do epoki strojach, w sposób humorystyczny przedstawili historię motoryzacji.

Realizację zadania podsumowała Janina Orzełowska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Podkreśliła ogromny wkład pracy wielu instytucji w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie uczniów. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w uatrakcyjnienie dzieciom imprezy. Wyraziła nadzieję, że realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły”, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, a dzięki pakietom rowerzysty wyposażonym także w elementy odblaskowe, które otrzymał każdy uczestnik, dzieci będą widoczne.

Na zakończenie ogłoszono wyniki rywalizacji, a zwycięzcom wręczono nagrody: za I miejsce rower, za II aparat cyfrowy, za III zestaw turystyczny.

Wyniki:

Kategoria dziewczęta gimnazja:

I m Paulina Onopiuk – Gmina Sarnaki
II m Anna Jóźwiak – Gmina Sarnaki
III m Karolina Walczuk – Gmina Sarnaki

 

Kategoria chłopcy gimnazja:

I m Michał Dzialuk - Gmina Stara Kornica
II m Tomasz Łożecki -  Miasto i Gmina Łosice
III m Jakub Mielniczuk – Gmina Sarnaki

Sarnackich gimnazjalistów przygotowała p. Jolanta Kołaczkowska - nauczyciel techniki i instruktor BRD.

alt

GRATULUJEMY!!!!


 

Szymon Sołtan - Finalista ogólnopolskiego konkursu


W kwietniu 2011 r. Szymon Sołtan z klasy III c otrzymał tytuł finalisty ogólnopolskiego konkursu tematycznego „W kalejdoskopie Pamięci – Polska i Polacy w latach 1939-1989. Autorytet w czasach trudnych”.

Pamiętasz, co twój dziadek mawia? Że uśmiech bywa aktem męstwa, że smutek to słabość to postawa zbyt wygodna. Być radosnym i dobrym, kiedy świat jest smutny i zły, to mi dopiero odwaga – słowa z popularnej książki Małgorzaty Musierowicz „Opium w rosole” stały się mottem prac pisemnych uczniów, którzy przystąpili do ogólnopolskiego konkursu „W kalejdoskopie pamięci – Polska i Polacy w latach 1939–1989”.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny oraz historii lokalnej i regionalnej. Akces do niego zgłosiło ponad 2 tys. uczniów szkół gimnazjalnych z całej Polski.

Przebieg konkursu był trójetapowy. W pierwszym etapie (szkolnym) zadaniem uczniów było rozwiązanie testu, przesłanego przez organizatorów konkursu, z pytaniami dotyczącymi historii Polski w latach 1939–1989. Wysoki pułap 70% prawidłowych odpowiedzi przekroczyło 842 uczniów z całej Polski. W etapie drugim (regionalnym) – uczestnicy przedstawiali pracę pisemną, ukazującą wybraną osobę – kogoś z najbliższego środowiska – na tle ważnych dla Polski wydarzeń społeczno-historycznych wraz z uzasadnieniem wyboru. Bohaterami prac konkursowych są rzeczywiste autorytety, prawdziwi „nauczyciele życia”. Ich losy zostały pokazane na tle trudnych czasów z przeszłości Polski. Etap trzeci, który uroczyście został zakończony 5 kwietnia w Warszawie, wymagał od uczestników konkursu zmierzenia się z Komisją Konkursową i przedstawienia jej rezultatów własnej pracy. Wzięło w nim udział 65 najlepszych uczestników konkursu.

Konkurs został zorganizowany przez Biuro Edukacji Publicznej IPN we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Honorowym patronatem konkurs objęli: Marszałek Sejmu RP Grzegorz Schetyna, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Franciszek Gryciuk. Medialnie konkursowi patronowało Wydawnictwo Nowa Era i TVP Historia.


Newsflash