Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Wspomnienie o p. Irenie Młynik

 

Irena Młynik

Irena Młynik (1932-2014)

Irena Młynik urodziła się w 1932 r. w niewielkiej miejscowości Czerwonka niedaleko Sokołowa Podlaskiego, w rodzinie rolniczej. Zmarła ósmego października 2014 roku.

Szkołę podstawową skończyła w rodzinnej miejscowości, potem poszła do Liceum Pedagogicznego w Węgrowie. Jak wielu młodych ludzi w tamtym czasie, zmuszona trudnymi warunkami, pracę zawodową rozpoczęła tuż po maturze, w 1951 r.

Przez pierwsze trzy lata pracowała w SP w Szpakach (gm. Górki). We wrześniu 1954 r. rozpoczęła pracę w SP w Sarnakach i przepracowała tu 37 lat, w tym 7 lat jako emerytka na ½ etatu. W międzyczasie zdobywała kwalifikacje niezbędne dla nauczyciela historii – w 1962 r. ukończyła Studium Nauczycielskie o kierunku historia, a w 1977 wyższe studia zawodowe. W 1991 r. ostatecznie zrezygnowała z pracy zawodowej.

W Sarnakach spędziła 60 lat, wpisując się w historię miejscowej szkoły i środowiska lokalnego. 

Jej pasją była historia. Zorganizowała w szkole pracownię historyczną, a w niej ekspozycję pamiątek z przeszłości naszej najbliższej ziemi oraz historycznych: gabloty pełne najróżniejszych eksponatów wzdłuż ścian pracowni i na korytarzu szkolnym. Z czasem postała tu Izba Pamięci Narodowej, kilkakrotnie nagradzana w konkursach. Za wystawę konkursową „Sarnaki w 40-leciu PRL” zdobyła III miejsce w województwie.

Prowadziła również koło historyczne, z powodzeniem przygotowywała uczniów do konkursów z tego przedmiotu. Ale tym, co utkwiło w pamięci jej uczniów z lekcji historii, to poszukiwanie związków między wydarzeniami – co było przyczyną, co skutkiem, to szukanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego?

W latach 70. XX wieku czyniła starania o uhonorowanie żołnierzy poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., pochowanych w zbiorowej mogile na sarnackim cmentarzu parafialnym. Powstał Komitet Budowy Grobu Nieznanego Żołnierza, który przez kilka lat gromadził fundusze konieczne do budowy. Projekt pomnika wykonał Romuald Mikoszewski. Uroczyste odsłonięcie nastąpiło 4 września 1977 r.

Drugą pasję Pani Młynik stanowiło harcerstwo. Od początku swojej pracy zawodowej p. Irena była opiekunem drużyn harcerskich, instruktorem harcerskim, a w latach 1976-1981 komendantem Hufca ZHP w Sarnakach. Organizowała rajdy, biwaki, obozy harcerskie. Przez kilka lat prowadziła też Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne.

Za swoją pracę na rzecz młodzieży oraz popularyzowanie wartości patriotycznych i historycznych otrzymała wiele różnych odznaczeń, np. Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego (1967), Honorową Odznakę za Zasługi dla ZHP 1969), Srebrną Odznakę za zasługi dla woj. Warszawskiego (1970), Złoty Krzyż Zasługi (1976), Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1984), ponadto nagrody dyrektora szkoły, kuratora i ministra oświaty.

Pozostanie w pamięci jako dystyngowana pani, zawsze elegancko ubrana, bardzo uprzejma, pełna szacunku wobec innych. Na emeryturze była sympatycznym gościem w szkole, którą chętnie odwiedzała podczas różnych uroczystości. Jako gościnna pani domu chętnie podejmowała gości i każdy mógł się czuć uhonorowany. Potrafiła docenić pracę innych, np. zawsze w dniu św. Cecylii, patronki chórów, składała życzenia chórowi parafialnemu.

Msza św. pogrzebowa odbyła się w Sarnakach, gdzie pożegnało ją wiele osób pragnących wyrazić swój szacunek wobec niej: byłych uczniów, kolegów i koleżanek z pracy, sąsiadów, znajomych. Pochowana natomiast została na cmentarzu parafialnym w rodzinnej Czerwonce. 

 

 

Newsflash