Godło, herb

** Szkola Podst. w Sarnakach

*** im.Bohaterow Akcji V2

Strona główna

Zimowa droga do szkoły

 

 

Piękno zimowego krajobrazu nie cieszy już tak bardzo, gdy pojawiają się kłopoty z dojazdem. Rozumiemy, że warunki pogodowe nie dla wszystkich naszych uczniów są sprzyjające i współczujemy. Jednak dopóki do szkoły dociera większość uczniów nie możemy odwołać zajęć. Za drogi odpowiada gmina i powiat. Autobusy są gminne, a gdy pojazdy zamarzną, to nie jadą...

Jeśli zdarzy się sytuacja, że dzieci dotrą do szkoły, a autobusu powrotnego nie będzie, to szkoła powiadomi rodziców, nie muszą Państwo dzwonić do nas.

zima droga

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

 

 
We wtorek, 9 lutego, przypada Dzień Bezpiecznego Internetu. Jest to temat szczególnie ważny w tym roku szkolnym - starsi uczniowie już czwarty miesiąc uczą się zdalnie, w związku z czym bardzo dużo czasu spędzają przed komputerem.
W szkole obchody tego szczególnego dnia rozpoczęli nasi najmłodsi uczniowie. W poniedziałek Zerówkowicze zgłębiali wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci podczas zajęć świetlicowych. Pogadankę z dziećmi przeprowadziła pani Magdalena Karwacka.
 
dbi
 
dbi s
 

Nie tylko lekcje...

 

 
W najbliższy piątek, 12 lutego, po raz drugi gościć będziemy w naszej szkole wójta, radnych i sołtysów podczas sesji Rady Gminy w Sarnakach, która odbędzie się w sali gimnastycznej. Szkoła zapewnia bezpieczne obrady w reżimie sanitarnym.
Dziękujemy naszym niezawodnym Paniom z obsługi za przygotowanie hali.
 
hala sesja
 
 

Zimowe prace

 
 
Zima nie odpuszcza. A my z pomocą własnych sił (pan Wojciech Wedziuk) oraz zaprzyjaźnionych (pan Jacek Golwiej i gminny sprzęt) dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników w drodze do szkoły.
Dziękujemy Panom.
 
148731
 
148926
 
 

Konkurs 4-8

 

 

Starsi uczniowie z klas 4-8 też dołączyli do zabawy w przebieranie z okazji szkolnego Dnia Bohatera Książki, mimo że uczą się zdalnie. Dotarły do nas 83 zdjęcia.

https://photos.app.goo.gl/KybgE4tE7K8fZdwg8

 

14771226

 

Konkurs 0-3

 

 

4 lutego do naszej szkoły przybyli bohaterowie książkowi (i nie tylko). Ze zdjęć uczniów w przebraniach utworzyliśmy album, do którego obejrzenia zapraszamy.

Podczas głosowania wybierzemy NAJSYMPATYCZNIEJSZE PRZEBRANIE w klasach 0-3.

https://photos.app.goo.gl/Yt52wwNVkNzByesZ9

14852615

 

 

Dziękujemy!

 
 
Panom: Jerzemu Kościanowi i Karolowi Wojczukowi przekazaliśmy piękne kartki z podziękowaniami za pomoc w wykonaniu pojemnika na nakrętki, które zbieramy dla małej Antosi.
 
Wyjątkowe kartki są dziełem jednej z naszych uzdolnionych artystycznie nauczycielek - pani Bożeny Romaniuk.
 
1452887
 
145224404
 
145328854
 
145819680
 
 

Dzień Bohatera Książki

 
 
Dzień Bohatera Książki odbył się u nas 4 lutego. To była bardzo udana impreza. Tak kolorowo i wesoło w szkole nie było już od dawna...
 
Młodsi uczniowie z klas 0-3 przyszli do szkoły w przebraniach i bawili się w klasach. Starsi, z klas 4-8, mogli pokazać się w strojach podczas lekcji on-line, a swoje przebrania za postacie z książek uwiecznili na zdjęciach. Niedługo spośród zdjęć młodszych uczniów wybierzemy najsympatyczniejszą postać, a spośród zdjęć starszych - najciekawsze przebranie i ujęcie. 
 
2
 
 
7
 
1
 
8
 
9
 
10
 
5
 
4
 
6
 
 

Mali badacze w akcji

 

 

Tłusty czwartek tuż, tuż! Czas więc na poznanie historii, zastosowania i „magicznych” właściwości proszku do pieczenia. Dlaczego ciasto rośnie, co sprawia, że jest „napowietrzone”, skąd w cieście gaz? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy grupy projektowej „Ciekawość nie istnieje bez przyczyny- czyli Mali Badacze w świetlicy”.

147152905 3629719593742666 609348909470423558 o

 

Zarządzenie w sprawie rekrutacji na rok sz.2021/2022

 

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.3.2021

WÓJTA GMINY SARNAKI

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki na rok szkolny 2021/2022:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę     w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2021 r. – 19.03.2021 r.

12.04.2021 r. –14.04.2021 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę       w postępowaniu rekrutacyjnym

do dnia 26.03.2021 r.

do dnia

16.04.2021 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do dnia

31.03.2021 r.

do dnia

20.04.2021 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej szkoły podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia

do dnia

07.04.2021 r.

do dnia

22.04.2021 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do dnia 09.04.2021 r.

do dnia

26.04.2020 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się:

1) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach

2) Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Serpelicach

3) Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Sarnakach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Slimy na świetlicy

 
 
 
Kolejne zajęcia grupy projektowej „Ciekawość nie istnieje bez przyczyny - czyli mali Badacze w świetlicy” poświęcone były badaniom właściwości mas plastycznych! Tym razem, podczas piątkowych zajęć królowały "slimy" - niezwykle elastyczna, rozciągliwa, pachnąca, zimna, przybierająca różnorodne formy i kolory masa. Wykonanie slimów to nie tylko fantastyczna zabawa oraz doznania sensoryczne. To przede wszystkim ćwiczenia wzmacniające mięśnie dłoni, rozwój zdolności manualnych, kreatywności, nauka koncentracji, cierpliwości czy wyciszenia.