Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Szkoła Równych Szans VI

SRS VI zajęcia teatralne

DSC 0014

W projektowych zajęciach teatralnych z wykorzystaniem technologii TIK, prowadzonych przez p. Agatę Wasilewską i Irenę Paździor, uczestniczy 30 gimnazjalistów. 

Zajęcia teatralne rozpoczęły się w październiku 2016 r. od ćwiczeń integracyjnych. Była to okazja do prezentacji krótkich improwizowanych scen dramowych, podczas których uczniowie przedstawiali się wzajemnie i mówili o swoich pasjach i oczekiwaniach względem zajęć teatralnych. Początkowe spotkania to również ćwiczenia dykcji, nauka współdziałania w grupach poprzez przygotowywanie małych inscenizacji i przedstawianie ich na forum grupy.

Główną część naszych zajęć stanowi przygotowanie inscenizacji pt. „Z pamiętnika Sarnackiego bakałarza”, którą zaprezentujemy podczas oficjalnej części uroczystości szkolnej, jaką będzie 90. rocznica położenia kamienia węgielnego pod budynek szkoły w Sarnakach i 10. rocznica nadania szkole imienia Bohaterów Akcji V2. Inscenizację tę przygotowujemy wspólnie w dwóch grupach koła teatralnego gimnazjum. Wykorzystaliśmy w tym celu scenariusz napisany przez p. Agatę Wasilewską, która jest jednocześnie opiekunką jednej z grup teatralnych.

Na zajęciach wspólnie z uczniami poczynione zostały w tymże scenariuszu niewielkie zmiany, dostosowujące go do aktualnej sytuacji szkoły i możliwości aktorskich uczniów. Wspólnie także były przydzielane role i czynione ustalenia, jakie będą nam potrzebne kostiumy, o które zadbają poszczególni aktorzy. Początkowe próby inscenizacji były próbami czytanymi, a następnie wprowadziliśmy elementy ruchu, ćwiczymy sposób mówienia, gesty, sposób poruszania się w konkretnych miejscach i scenografii.

Po wystawieniu przedstawienia „Z pamiętnika Sarnackiego bakałarza” przygotujemy prezentację multimedialną na temat przygotowań i finałowego spektaklu.

Spotkania w grupie teatralnej pomagają uczniom w pokonaniu lęku przed publicznymi występami. Poznają oni specyfikę pracy aktorów, utrwalają i pogłębiają wiedzę na temat teatru, ponieważ dwukrotnie wyjeżdżają w ramach koła także do teatru.

Dwie uczestniczki zajęć, oprócz występu podczas inscenizacji, brały udział w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej w Kornicy, w późniejszym terminie planuje się również udział w szkolnym konkursie recytatorskim.

DSC 0001

DSC 0005

DSC 0020

Irena Paździor

 

SRS VI zajęcia z pedagogiem

Na projektowe zajęcia z pedagogiem z zakresu kompetencji społecznych uczęszcza od października 2016 r. grupa uczennic gimnazjum.

18337027 1936707329908564 365574583 n

Podczas zajęć uczennice uczyły się jak rozpoznawać emocje u siebie i innych osób, stworzyły alfabet uczuć, który zawisł w gabinecie pedagoga szkolnego, ćwiczyły asertywne zachowania, poznawały siebie, nie tylko rozwiązując testy, ale też rozmawiając ze sobą. Przypomniały sobie, czym jest empatia. Rozwiązywały trudne zagadnienia z zakresu dylematów moralnych. Uczyły się jak radzić sobie z agresorem. Obecnie grupa przygotowuje scenariusz przedstawienia kukiełkowego dla uczniów klas I-III SP dotyczący uczuć. Szykują też niespodziankę dla swoich kolegów i koleżanek z gimnazjum. 

18337355 1936707286575235 1836081193 n

Justyna Janik

 

SRS zajęcia z języka rosyjskiego

DSCN2243

DSCN2251

W ramach projektu Szkoła Równych Szans VI  prowadzone są w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego. W zajęciach tych, mimo iż odbywają się w sobotę,  systematycznie uczestniczy dziewiętnastu uczniów klas I – III gimnazjum.  Głównym celem spotkań jest wzbogacenie wiedzy o kulturze, historii, tradycjach i życiu codziennym Rosji i Rosjan, kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka.

Uczestnicy zajęć wykonują prezentacje, plakaty na temat rosyjskich miast i ich atrakcji turystycznych, wyrobów artystycznych stanowiących symbole Rosji i będących typowymi pamiątkami z tego kraju, poznają  wybitnych Rosjan i ich zasługi dla światowego dziedzictwa, poszerzają swoją wiedzę na temat kuchni i tradycji świątecznych. Rozwijają swoje kompetencje językowe poprzez samodzielną pracę z tekstem czytanym przy wykorzystaniu rosyjskich stron internetowych. Aby bardziej zrozumieć „rosyjską duszę” uczestnicy uczą się wierszy, piosenek i tańców. Zajęcia te są odskocznią od standardowych lekcji, kształtują umiejętność współdziałania w grupie, rozwijają poczucie własnej wartości i przynoszą wiele korzyści i radości.

DSCN2166

DSCN2205

DSCN2208

DSCN2328

 

 

ZDJĘCIA

Bożena Czuż

 

Projektowy wyjazd do "Kopernika"

IMG 20170504 092814

IMG 20170504 094542 1

Dnia 4 maja 2017 r. odbył się wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie. Uczestniczyli w nim uczniowie z zajęć matematycznych rozwijających i wyrównawczych, z projektu „Szkoła Równych Szans VI” pod opieką p. Małgorzaty Bartoszuk oraz p. Barbary Radzikowskiej.

Głównym celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy matematyczno-przyrodniczej i nie tylko. Był to dla całej grupy czas rozrywki  i odpoczynku od codziennych zajęć. Mimo niesprzyjającej aury i wczesnej godziny wyjazdu wszyscy bawiliśmy się przednio. Mieliśmy okazję skorzystać z wielu atrakcji m.in. z eksponatów, które pomagały nam określić w czym jesteśmy dobrzy, jakie mamy charaktery lub umiejętności. Cały budynek podzielony jest na sektory, które odpowiadają różnym dziedzinom nauki.  Mogliśmy podziwiać wystawy dotyczące: anatomii człowieka, mechaniki, elektrostatyki, elektryczności, optyki, genetyki, geologii, muzyki i innych.

ZDJĘCIA

Uczestnicy

 

 

SRS VI zajęcia wyrównawcze z chemii

 DSC 0024

Projektowe zajęcia wyrównawcze z chemii obejmują uczniów mających trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości z chemii. W ciągu roku uczniowie uzupełniają braki w wiadomościach i umiejętnościach. Samodzielnie wykonują doświadczenia, analizują je i wyciągają wnioski. Pracują indywidualnie, co pozwala na rozwijanie zdolności myślenia i wnioskowania. Opanowują podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu doświadczeń, aby praca ich była bezpieczna.

DSC 0017

 

ZDJĘCIA

Bożena Klauzińska

 

Newsflash