Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Szkoła Równych Szans VI

SRS VI Zajęcia rozwijające z matematyki

collage2

Głównym celem  zajęć  jest  rozwijanie  kompetencji matematycznych. Przeznaczone są  dla uczniów osiągających wysokie wyniki. Grupa liczy 13 uczniów klas drugich i  2 uczniów z klasy pierwszej. Uczestnicy doskonalą umiejętność sprawnego liczenia, stosują wiedzę matematyczną w nietypowych sytuacjach, rozwijają zdolność rozumowania matematycznego. Podczas dwugodzinnych piątkowych spotkań przygotowują się także do konkursów matematycznych.

Dwie uczennice wzięły udział w IV edycji Konkursu Matematycznego o Puchar Dyrektora ZS NR 3 RCKU w Łosicach pod hasłem „Matematyka w ekonomii” i zakwalifikowały się do drugiego etapu. Pięciu uczestników zajęć startowało w Międzynarodowym Konkursie  Matematycznym „KANGUR”.

Uczniowie dzięki udziałowi w zajęciach mogli również wyjechać do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.

collage1

IMG 20170428 150433

Małgorzata Bartoszuk

 

 

SRS VI zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego przygotowany dla uczniów klas II gimnazjum został zaplanowany na cykl 60 zajęć. Rozpoczął się w październiku 2016r.  i będzie trwał do listopada 2017r.

Od października 2016 uczestnicy  zajęć starali się uzupełnić braki wynikające z nieznajomości struktur gramatyczno - leksykalnych, słownictwa, a także pogłębiali wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych.

szr2

 

Do maja 2017r. odbyły się 42 zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Uczestnicy projektu zapoznali się następującą tematyką :

 • Gramatyka: przedimki nieokreślone, liczba mnoga rzeczowników, zaimki osobowe,  czasownik  ‘to be’ w zdaniu, czasownik  ‘have got’ w zdaniu, czas Present Simple, czas Present  Continuous, czas Past Simple, Czas Past Continuous, stopniowanie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym, rzeczowniki niepoliczalne i policzalne, słownictwo opisujące ilość.
 • Słownictwo: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, przestępczość, podróżowanie i turystyka, życie społeczne, pieniądze, życie rodzinne i towarzyskie, zakupy i usługi,
 • Kultura: obyczaje Wielkiej Brytanii: życie na wyspach,  Święta Bożego Narodzenia,
 • Słuchanie: zakupy,
 • Czytanie:  tekst o przestępczości - z wykorzystaniem słowników
 • Pisanie: uzupełnianie e- maila,

Do ukończenia kursu brakuje zaledwie 18 zajęć wyrównawczych, w tym czasie uczniowie będą utrwalali oraz zwiększali umiejętności w zakresie  czterech podstawowych sprawności językowych tj.: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. Planowanie są następujące tematy:

 • Gramatyka: czas Present Perfect, zerowy okres warunkowy,  pierwszy okres warunkowy, drugi okres warunkowy, czasowniki modalne,  tworzenie strony biernej,
 • Słownictwo: sport, zdrowie, nauka i technika, turystyka,
 • Słuchanie: umawianie się na weekend
 • Czytanie: tekst  o ratownictwie
 • Pisanie:  uzupełnianie dialogów

szrsz

szrsz1

 Maria Szyszko

 

Projektowe wyjazdy do CNK w Warszawie

 04 pasek kolor

srs

Projektowe zajęcia z j. angielskiego

W ramach projektu Szkoła Równych Szans VI  w naszej szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. Program tych zajęć został opracowany z  myślą o uczniach klas I — III gimnazjum, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim jak również dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach. 

Spotkania z 15-osobową grupą gimnazjalistów odbywają się w soboty. Głównym celem zajęć jest pogłębienie wiedzy uczniów o życiu nastolatków w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, ale także poszerzanie ich wiedzy językowej, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i rozwijanie zainteresowań w zakresie języka angielskiego. Uczestnicy zajęć wykonują prezentacje, rozwiązują zadania z kart pracy, układają dialogi, przedstawiają scenki sytuacyjne, co być może, gdy w przyszłości nadarzy się realna sytuacja, ułatwi im wykorzystanie języka angielskiego w sytuacjach dnia codziennego.

 

IMG 20170428 131201

IMG 20170428 131523

 

Emilia Orzepowska

 

W Teatrze Buffo

 

18049827 1741583925868534 764096800 o

12 kwietnia 2017 r. uczestnicy projektowych zajęć teatralnych wyjechali do Warszawy. Obejrzeli w Teatrze Studio Buffo musical oparty na szekspirowskim dramacie "Romeo i Julia". 

Wyjazd zrealizowany w ramach projektu Szkoła Równych Szans VI.

18015734 1741583865868540 858280434 o

IMG 20170412 155032

 

 

 

 

 

 

Newsflash