Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Szkoła Równych Szans VI

Wynik postępowania - zapytanie ofertowe nr 5 (2)

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów papierniczych i artykułów  biurowych na potrzeby realizacji zajęć w projekcie „Szkoła Równych Szans VI”.  

 

Nie wybrano Wykonawcy.

Wpłynęła 1 oferta, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Wynik postępowania - zapytanie ofertowe nr 4

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do matematyki i języka angielskiego na potrzeby realizacji zajęć w projekcie „Szkoła Równych Szans VI”.  

 

Wpłynęła 1 oferta. 

 

Złożona oferta była niekompletna (brak wypełnionych załączników nr 1, 2, 3) i pozostała bez rozpatrzenia.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2016

Zapytanie ofertowe nr 5/2016

dotyczy zakupu i dostawy materiałów papierniczych i biurowych 

 

DOKUMENTY/ SRSVI

Wynik postępowania - zapytanie ofertowe nr 3

Wybrana oferta:

Centrum Zaopatrzenia Szkół B. Grzegorczuk A. Ostojska S.C.

08-110 Siedlce

Plac Zdanowskiego 1/127

NIP: 821 24 69 237

REGON: 142002776 

 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Na zrealizowanie zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych, odczynników chemicznych i wyposażenia do pracowni chemicznej  na potrzeby realizacji zajęć w projekcie  „Szkoła Równych Szans VI”. 

Wykonawca spełnił wymogi określone w zapytaniu ofertowym – jego oferta wynosi 2000,00 złotych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016

Zapytanie ofertowe nr 4/2016

dotyczy zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do matematyki i języka angielskiego 

 

DOKUMENTY/SRS VI

Newsflash