Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Szkoła Równych Szans VI

Harmonogram zajęć IV-VI

04 pasek kolor

 

Harmonogram zajęć SRS VI Gimnazjum (zad.31)   

Planowany !!!

IV-VI

9

10

11

 

Zapytanie ofertowe WYJAZDY - Wynik postępowania

Wynik postępowania - zapytanie ofertowe na Wyłonienie wykonawcy w celu zorganizowania wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu: „Szkoła Równych Szans - VI edycja” nr umowy RPMA.10.01.01-14-3910/15-00.

Wybrana oferta:

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp.z o.o.

ul. Kolejowa 22

08-200 Łosice

REGON: 000919393

NIP: 537 000 14 48

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnił wymogi określone w zapytaniu ofertowym – jego oferta wynosi 12890 zł. Jest kwotą najniższą ze złożonych.

Harmonogram zajęć I-III

04 pasek kolor

 

Harmonogram zajęć SRS VI Gimnazjum (zad.31)   

Planowany !!!

I-III

5

6

7

8

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WYJAZDY

 

Zespół Szkół w Sarnakach  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wyłonienie Wykonawcy wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - VI edycja” RPMA.10.01.01-14-3910/15-00 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020.

 

W zakładce DOKUMENTY/SRS/Zapytania ofertowe wyjazdy znajduje się zaproszenie do złożenia oferty oraz załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wstępny harmonogram wyjazdów edukacyjnych

Załącznik nr 3 -  Wzór umowy

Wynik postępowania - zapytanie ofertowe nr 5

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa materiałów papierniczych i artykułów  biurowych na potrzeby realizacji zajęć w projekcie „Szkoła Równych Szans VI”.  

 

Nie wybrano Wykonawcy.

Wpłynęła 1 oferta, która przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Newsflash