Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Szkoła Równych Szans VI

"Szkoła Równych Szans - VI edycja"

04 pasek kolor

Gmina Sarnaki od września 2016r. rozpoczęła realizację projektu "Szkoła Równych Szans - VI edycja" dofinansowanego z Funduszy Europejskich, który potrwa do końca 2017r.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 i Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 prowadzonych przez Gminę Sarnaki uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach z języka angielskiego, rosyjskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz warsztatach literacko – plastycznych, teatralnych. Przewidziano również zajęcia z pedagogiem, logopedą oraz szkolenia dla nauczycieli.

Tematyka i forma zajęć wynika z przeprowadzonych w każdej ze szkół Diagnozach Potrzeb.

Każda ze szkół prowadzi indywidualnie rekrutację na zajęcia zaplanowane w swojej szkole. Szczegóły dostępne są na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych obu szkół.

Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz gminami Jabłonna Lacka, Kozienice, Poświętne, Przasnysz, Radzymin, Repki, Klembów, Sobolew, Wodynie i Zawidz. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli w 43 szkołach woj. mazowieckiego. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 222 967,45 zł, a całkowita wartość projektu to 4 028 709,31zł.

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

04 pasek kolor

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach Szkoły Równych Szans VI

GIMNAZJUM

1. Informacja o projekcie:

Szkoła Równych Szans – VI edycja. Umowa o dofinansowanie numer umowy: RPMA. 10.01.01.-14-3910/15-00. projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020)

2. Cel projektu:

Czytaj więcej: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Newsflash