Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Szkoła Równych Szans VI

Protokoły wybru wykonawcy

 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016 DOTYCZĄCEGO:

Wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie  szkolenia dla 5 nauczycieli przyrodników III etapu edukacyjnego  z zakresu nauczania poprzez doświadczenie i eksperymentowanie z zastosowaniem technik  IBSE oraz przeprowadzenia warsztatów laboratoryjnych dla 120  uczniów Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 na rzecz projektu „Szkoła Równych Szans VI”.  

 

DOKUMENTY/SRS VI/Protokół nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

dotyczy zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych, odczynników chemicznych oraz wyposażenia do chemii 

 

DOKUMENTY/SRS VI

 

 

Harmonogram zajęć X-XII

04 pasek kolor

 

Harmonogram zajęć SRS VI Gimnazjum (zad.31)   

Planowany !!!

X-XII

1

2

3

4

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

 

uw

Wyłonienie wykonawcy na  przeprowadzenie  szkolenia dla 5 nauczycieli przyrodników III etapu edukacyjnego  z zakresu nauczania poprzez doświadczenie i eksperymentowanie z zastosowaniem technik  IBSE oraz przeprowadzenia warsztatów laboratoryjnych dla 120  uczniów Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 na rzecz projektu „Szkoła Równych Szans VI” w ramach RPOWM  na lata 2014 – 2020 współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer umowy RPMA.10.01.01-14-3910/15.

 

W zakładce DOKUMENTY/ SZKOŁA RÓWNYCH SZANS VI znajdują się:

  1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatow chemia Sarnaki
  2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych
  4. Załącznik nr 3 Projekt umowy zlecenia usługi

 

 

Szkoła Równych Szans VI - ZAJĘCIA

04 pasek kolor

 

Szkoła Równych Szans VI

zajęcia realizowane w Gimnazjum w Sarnakach  (zad.31)

 

  1. Przydział zajęć z projektu SRS VI

Zajęcia będą realizowane w Gimnazjum ramach projektu unijnego  Szkoła Równych szans w okresie październik 2016 – grudzień 2017. Będą to zajęcia pozalekcyjne, na które zostanie przeprowadzony nabór wśród uczniów.  Rekrutacja przeprowadzona będzie  zgodnie ze wstępną diagnozą i regulaminem rekrutacji.  Uwzględnione zostaną specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.

Uczniowie w zależności od zajęć będą doskonalić umiejętności warsztatowe, rozwijać wyobraźnię, wyzwalać twórczość, rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie świadomego odbioru kultury poprzez uczestnictwo w wyjazdach do teatrów w Warszawie. Będą doskonalić kompetencje w zakresie postaw społecznych rozwijających zdolność empatii, tolerancji, negocjacji, asertywności i prawości, ekspresji kulturalnej poprzez słowo mówione, gesty, mimikę i ruch. Poznają przykładowe teksty literackie, które przełożą na własny język ekspresji. Będą uczyć się asertywności, poznają sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, ćwiczyć umiejętności zachowania w różnych sytuacjach społecznych. Uczestnicy będą doskonalić sprawność rachunkową, pogłębiać wiedzę, rozwijać umiejętność rozumowania i argumentacji. Zajęcia pozalekcyjne z języków pogłębią wiedzę uczniów na temat historii, geografii, kultury, obyczajów, tradycji Rosji i Wielkiej Brytanii Uczniowie realizować będą zadania w ramach projektu edukacyjnego "Językowa Wieża Babel". Ćwiczyć będą prawidłową komunikację w mówieniu, pisaniu i czytaniu, wzbogacając zasób leksykalny. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów zdolnych mają za zadanie rozwijać umiejętności uczniów zdolnych i prowadzić do samodzielnego wykonywania doświadczeń przez uczniów.

Zajęcia laboratoryjne dla uczniów słabszych mają na celu uzupełnianie braków w umiejętnościach przyrodniczych.

zad 31 G

2. Planowane wyjazdy z projektu SRS VI dla Gimnazjum

  • 2 wyjazdy do teatru dla uczestników zajęć teatralnych
  • 2 wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik dla uczestników zajęć wyrównawczych oraz rozwijających z matematyki
  • 3 wyjazdy edukacyjne na zajęcia laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik dla uczestników zajęć laboratoryjnych z chemii z grupy  wyrównawczej oraz zdolnej.

 

3. Planowane szkolenie dla 5 nauczycieli przyrodników z zakresu nauczania poprzez doświadczenie i eksperymentowanie z zastosowaniem technik IBSE. Uczestnicy szkolenie uzyskają nowe kompetencje, otrzymają certyfikaty.

 

4. Zaplanowane są zajęcia laboratoryjne dla wszystkich uczniów Gimnazjum. Przeprowadzone będą przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Centrum Chemii w Małej Skali Zajęcia te będą zorganizowane w szkole, mają na celu rozwijanie kreatywności i innowacyjności. 

 

Newsflash