Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Mały Archimedes

Mały Archimedes - podsumowanie

alt


Projekt Mały Archimedes złożony był z 30 szkolnych „Programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości”. 

Nasza szkoła realizowała zajęcia w zakresie matematyki, fizyki, chemii i geografii. Prowadzili je nauczyciele: Dziuban Anna –  geografia, Radzikowska Barbara – fizyka, Wasiluk Hanna – matematyka, Wróblewska Agnieszka – chemia. W zajęciach uczestniczyło 57 uczniów: 29 w I cyklu 2009/10 – 2011/12 i 28 w II cyklu 2010/11 – 2012/13


W ramach projektu nasza szkoła otrzymała pakiet edukacyjny w którym znalazły się:

 • książki (podręczniki, zbiory zadań, itp.) na kwotę ponad 10 tys. zł
 • prenumerata czasopism naukowych
 • pomoce dydaktyczne do matematyki, fizyki, chemii, m. in.: sprzęt laboratoryjny, dygestorium teleskop, wagi i wiele innych na łączną kwotę ponad 60 tys. zł\
 • tablica interaktywna, rzutnik, laptop.
Dzięki projektowi uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w:
 • zajęciach dodatkowych z matematyki, fizyki, chemii i geografii 
 • kołach naukowych z matematyki, fizyki, chemii i geografii 
 • zwiedzaniu Ośrodka Atomistyki w Świerku (2 wyjazdy po 16 uczniów)
 • wyjazdach zagranicznych podczas ferii letnich (Monachium i Nűrnberg w Niemczech, Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN w Genewie - 6 uczniów)
 • obozach naukowych: matematyczno – fizycznych oraz biologiczno – geograficzno – chemicznych (12 uczniów)
 • Festiwalach Innowatorów (16 uczniów)
 • wizytach w szkołach ponadgimnazjalnych (2 wyjazdy po 16 uczniów).
Prezentacja - podsumowanie realizacji projektu w naszej szkole, przygotowana przez jedną z uczestniczek, Monikę Melech, dostępna TUTAJ

 

Mały Archimedes

 Mały Archimedes 

program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2010/2011

Projekt ten skierowany jest do uczniów 30 szkół gimnazjalnych z 4 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Wśród nich jest Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach.

Projekt Mały Archimedes złożony jest z 30 szkolnych „Programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości”. W ramach projektu szkoły otrzymają określone pakiety edukacyjne: przyrządy i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Nasza szkoła realizuje zajęcia w zakresie matematyki, fizyki, chemii i geografii. Prowadzą je nauczyciele:

Dziuban Anna – matematyka, geografia,

Radzikowska Barbara – fizyka,

Wasiluk Hanna – matematyka,

Wróblewska Agnieszka – chemia.

 Mały Archimedes obejmuje swoim wsparciem uczniów klas I – III w dwóch cyklach nauczania:

         I.  pierwszy cykl od roku szkolnego 2009/2010 do 2011/2012 – rozpoczął się w styczniu 2010, obejmuje obecne klasy drugie;

       II.  drugi cykl od roku szklonego 2010/2011 do 2012/2013 – obejmuje klasy pierwsze

Oprócz zajęć w szkole przewidziano dla uczniów:

·        obozy naukowe,

·        wyjazdy na zajęcia laboratoryjne na wyższe uczelnie,

·        udział w „Festiwalu Innowatorów”

·        wyjazdy do Instytutu Maksa Plancka w Getyndze oraz do Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN Genewie

W dniach 21-22 maja 2010 grupa gimnazjalistów z opiekunami: p. Agnieszką Wróblewską i p. Magdaleną Dunajko, uczestniczyła w Festiwalu Innowatorów w Augustowie. Zajęcia prowadzili pracownicy Uniwersytetu Białostockiego oraz pracownicy Centrum Nauki Kopernik.

Zaprezentowano 6 tematów :

1.     Centrum Nauki Kopernik  ,,Tajniki Aerodynamiki"

2.     Centrum Nauki Kopernik ,,200 stopni poniżej zera"

3.     mgr Marek Brancewicz Uniwersytet w Białymstoku ,,Fizyka całkiem Inaczej"

4.     dr Marta E. Płońska-Brzezińska Uniwersytet w Białymstoku  ,,Chemia w Kuchni"

5.     dr Sławomir Wojtulewski Uniwersytet w Białymstoku ,,Efekty specjalne czyli efektowna chemia"

6.     mgr Barbara Bankiewicz Uniwersytet w Białymstoku ,,Chemia jabłka"

W dniu 09. 11. 2010r. kolejna grupa uczestników projektu brała udział w zajęciach edukacyjnych w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku k/ Otwocka. Opiekę nad uczniami sprawowały: p. A. Dziuban, p. B. Radzikowska, p. A. Wróblewska.

Newsflash