Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

Szkoła Równych Szans IV bis 2013/14

SzRSz podsumowanie

                                                   Untitled 1                                                                        

   Sarnaki, 2014-04-07

PODSUMOWANIE  REALIZACJI PROJEKTU „Szkoła Równych Szans –projekty rozwojowe szkół. IV edycja bis” w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014

 

1. Nazwa szkoły:  Zespół Szkół Gimnazjum im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach

2. Termin realizacji projektu- 1.04.2013 – 31.03.2014 r.

3. całkowity koszt projektu: 143 472,82 zł

4. Główne założenia projektu:

Głównym założeniem  projektu jest podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym zwiększenie szans edukacyjnych uczennic i uczniów, poprzez wdrożenie w szkole objętej projektem programów rozwojowych w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014. IV edycja bis projektu realizowana była w gimnazjum w Sarnakach, zwłaszcza na zajęciach rozwijających umiejętności sportowe w dziedzinie gier zespołowych i pływania, a także w szeroko pojętej działalności artystycznej oraz pomocy psychologicznej.

5. Działania realizowane w ramach projektu:

1. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

   - zajęcia sportowe w piłkę koszykową

   - zajęcia sportowe w piłkę siatkową

   - zajęcia sportowe w piłkę ręczną

   - zajęcia sportowe w piłkę nożną

   - zajęcia na basenie w Sokołowie Podlaskim

DSCN0917

DSCN0927

2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

- z języka angielskiego

- z fotografii

- z filmowania

- taneczne

- teatralne  

- zajęcia plastyczne

3. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna:

-  zajęcia z psychologiem

6. Krótkie  podsumowanie projektu przez koordynatora:

W projekcie „Szkoła Równych Szans. IV edycja bis” realizowanym w roku 2012/2013  i 2013/2014 wzięło udział 121 uczestników, w tym 62 dziewczynki oraz 59 chłopców. Zajęcia organizowane były przez 10 nauczycieli. Uczniowie brali udział w zajęciach wymienionych wyżej. Łącznie odbyło się 406 godzin zajęć. Ponadto uczniowie uczestniczyli w wyjazdach na basen do Sokołowa Podlaskiego (11 wyjazdów) oraz w wyjazdach do teatrów warszawskich (10 wyjazdów).

Ich uczestnicy obejrzeli różne spektakle od tragedii po komedię, kabaret, balet, musical (Deszczowa piosenka, Zemsta, Hamlet, Romeo i Julia, Balladyna, Chory z urojenia, Metro, Sen nocy letniej, Przedstawienie świąteczne, Pół żartem, pół serio). Spektakle cieszyły się dużym powodzeniem i dostarczyły uczniom niezapomnianych wrażeń. Będą je mogli wykorzystać podczas lekcji  języka polskiego, a także podczas własnych działań artystycznych w dalszej przyszłości. Uczniowie mogli zobaczyć na żywo wielu mistrzów aktorskiej sztuki, np. Andrzeja Grabowskiego, Andrzeja Seweryna, Joannę Trzepiecińską, czy Daniela Olbrychskiego.  Wyjazdy dały uczniom wspaniałe doświadczenia obcowania z wielką sztuką. Zachwyt wzbudziły także sale teatralne największych teatrów warszawskich, między innymi Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Teatru Narodowego, Teatru Powszechnego, czy też Teatru Polskiego. Zachowanie uczniów podczas tych wyjazdów zasługuje na szczególną pochwałę. Można powiedzieć, że nasi uczniowie są właściwie przygotowani do odbioru sztuk teatralnych.

DSC 2704

teatr1

DSC 0341

Teatr

Efekty pracy zajęć tanecznych zostały zaprezentowane podczas Balu Gimnazjalnego 14 czerwca, natomiast uczestnicy zajęć teatralnych przedstawili swój występ w czasie corocznej Wigilii dla samorządowców i zakładów pracy na terenie gminy Sarnaki zorganizowanej w szkole oraz uczestniczyli w kolejnej edycji konkursu recytatorskiego na szczeblu gimnazjalnym „Między wierszami”.

DSCF1049

DSC 4077

W czerwcu 2013 roku w ramach projektu zorganizowany został 4-dniowy wyjazd na trasie  Kraków - Oświęcim, Zakopane, Wieliczka, Białka Tatrzańska.  Wzięło w nim udział 40 uczniów szczególnie wyróżniających się w pracy na rzecz szkoły i klasy. Należy dodać, że wszystkie zajęcia   i wyjazdy do teatrów, na basen i wycieczka były bezpłatne.

IMG 1199

IMG 1173

Dzięki projektowi zostały zakupione różne materiały papiernicze, malarskie oraz ramki, w których wyeksponowane zostały prace uczniowskie. Wystrój szkoły wzbogacił się o ciekawe  dzieła.

Podsumowując, uczniowie biorący udział w projekcie rozwinęli swoje umiejętności sportowe, zwłaszcza w grach zespołowych, doświadczyli wielu pozytywnych wrażeń podczas oglądania spektakli teatralnych, nabyli umiejętności zachowania się w teatrze, zobaczyli przedstawienia światowej sławy autorów (Fredro, Szekspir, Słowacki), co z pewnością zaowocuje w dalszej edukacji, poznali najważniejsze zabytki Krakowa, Wieliczki. Zajęcia artystyczne dały uczniom możliwość rozwoju własnej kreatywności i twórczości, wzbudziły  pozytywne nastawienie do  własnej osoby oraz nauczyły tolerancji wobec innych.

                                                                                                   Koordynator projektu            

                                                                                                                                                     Dorota Szpura /-/

 

Projekt „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. IV edycja bis” współfinansowany

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ostatni wyjazd projektowy

DSC 0361

Projektowe wyjazdy do teatrów niestety dobiegły końca. W niedzielę 9 lutego 2014 r. po raz dziesiąty w ciągu ostatnich kilku miesięcy liczna grupa naszych gimnazjalistów miała okazję być w teatrze. Obejrzeli "Balladynę" w Teatrze Narodowym.

Wyjazdy do teatrów realizowane były w ramach projektu Szkoła Równych Szans IV edycja bis. Repertuar był bardzo urozmaicony. Uczniowie obejrzeli: komedię "Zemsta" (Teatr Polski), musical "Deszczowa piosenka" (Teatr Roma), tragedię "Hamlet" (Teatr Współczesny), musical "Metro"( Teatr Buffo), przedstawienie kabaretowo-muzyczne "Pół żartem, pół serio" (Teatr Żydowski), balet "Sen nocy letniej" (Opera Narodowa), komedię "Chory z urojenia" (Teatr 6.Piętro), tragedię "Romeo i Julia" (Teatr Powszechny), farsę "Przedstawienie świąteczne" (OCH-Teatr) i tragedię "Balladyna" (Teatr Narodowy). 

 

 

Wyjazd na spektakl "Romeo i Julia"

 

14 grudnia 2013 r. miał miejsce ósmy projektowy wyjazd uczniów gimnazjum do teatru w stolicy. Tym razem obejrzeli przedstawienie w Teatrze Powszechnym - uwspółcześnioną wersję "Romea i Julii", jednego z najbardziej znanych dzieł Williama Szekspira.

 

W OCH TEATRZE

Przedstawienie świąteczne

 

1 lutego 2014 r. miał miejsce kolejny wyjazd sarnackich gimnazjalistów do Warszawy. Tym razem zagościliśmy w OCH-TEATRZE. Obejrzeliśmy wyreżyserowaną przez Krystynę Jandę farsę Ray'a Cooney'a. Mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy zagwarantowali nam świetni aktorzy odgrywający swe role na scenie usytuowanej na środku sali, z widowniami po dwóch jej stronach. 

Trzecioklasiści w Teatrze 6.piętro


W siódmym projektowym wyjeździe do teatru, 4 grudnia 2013 r. uczestniczyli uczniowie klas trzecich. Obejrzeli w Teatrze 6. piętro komedię Moliera pt. "Chory z urojenia". W tytułowej roli Argana, który wmawiał sobie choroby wystąpił Andrzej Grabowski, a towarzyszyli mu m. in.: Anna Korcz (żona Belina), Joanna Kurowska (sprytna pokojówka), Henryk Talar (Pan Czyściciel). 

Przed spektaklem trzecioklasiści pozowali do pamiątkowego zdjęcia przy choince, a idąc do autokaru, po wyjściu z teatru, próbowali lepić pierwsze tej zimy śnieżki...

 

  alt
 
  alt
 

 

Newsflash