Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

SzRSz I, II

Szkoła Równych Szans I, II

 

alt


Szkoła Równych Szans - II edycja

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

Informacje o projekcie

Nasza szkoła wygrała konkurs w ramach projektu edukacyjnego "Szkoła Równych Szans - II edycja". Projektem zostało objętych 21 szkół podstawowych i gimnazjalnych, które znajdują się na terenie 15 partnerskich gmin z województwa mazowieckiego.

Realizacja tego projektu ma na celu wdrożenie w szkołach programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w  szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Partner programu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Projekt rozpoczął się w październiku 2010 roku i potrwa do września 2011 roku.

 

W ramach projektu będą realizowane zadania, które umożliwią uczniom pogłębienie ich wiedzy i rozwój zainteresowań, zmotywują do zdobywania nowych umiejętności, wyrównają braki, spowodują otwarcie się uczniów na świat i nabranie wiary we własne możliwości.


Dla Gimnazjum zaplanowano:

koło j. rosyjskiego – Czuż Bożena:  piątek 7.lekcja – 4g w m-cu, 36g w roku

koło j. niemieckiego – Borzymowska Anna: poniedziałek 8,9.lekcja– 8g w m-cu, 72g w roku

koło teatralne – Szpura Dorota: środa 7.00-8.00 – 4g w m-cu, 36g w roku

koło teatralne – Wasilewska Agata: środa 7.lekcja– 4g w m-cu, 36g w roku

koło matematyczne – Radzikowska Barbara: poniedziałek 8.lekcja – 4g w m-cu, 36g w roku

zaj. wyr. z matematyki – Radzikowska Barbara: środa 7.lekcja– 4g w m-cu, 36g w roku

koło fizyczne – Radzikowska Barbara: piątek 8.lekcja – 4g w m-cu, 36g w roku

koło informatyczne – Rosiak Beata: poniedziałek 7.lekcja – 4g w m-cu, 36g w roku

zaj. informatyczne – Rosiak Beata: czwartek 6.lekcja – 4g w m-cu, 36g w roku

zaj. artystyczne fotografia – Siemieniuk Ewelina: czwartek 7,8.lekcja – 8g w m-cu, 72g w roku

zaj. psychologiczne – Dziuban-Parol Anna: czwartek 8.00-11.00 2x w m-cu po 2,5g; 45g w roku

Od stycznia do czerwca 2011 r. będą realizowane zajęcia:

malowanie na szkle – Paździor Irena: 2g w tyg. – 8g w m-cu, 48g w roku

zaj. artystyczne batik – Siemieniuk Ewelina: 1g w tyg. – 4g w m-cu, 24g w roku


 

Szkoła Równych Szans - I edycja

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

Informacje o projekcie

W roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła wygrała konkurs w ramach projektu edukacyjnego "Szkoła Równych Szans", który jest programem grantowym dla szkół z województw lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego.

Jego cel to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów.

 

Projekt był finansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.

Priorytet 2.1. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

Partnerzy programu to:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja Demokracja dla Edukacji

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Projekt miał na celu wyjście naprzeciw uczniom, umożliwienie im pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań, zmotywowanie ich do zdobywania nowych umiejętności, wyrównania braków, dostarczenie im wiary we własne możliwości.

W ramach projektu realizowane były zajęcia:

SP

Z językiem angielskim w świat baśni – zajęcia dla klas II

Ocalić od zapomnienia – kapliczki w naszej gminie – malowanie na szkle

Już pływam – zajęcia na basenie z nauką pływania

Edukacja filmowa – wyjazdy do kina dla klas I-III

Gimnazjum

Działaj aktywnie, wykorzystaj wolny czas – pozalekcyjne zajęcia sportowe: piłka koszykowa, siatkowa, ręczna

Młodzi odkrywcy świata – zajęcia chemiczne

Świat w zasięgu ręki – zajęcia z języka niemieckiego

Newsflash