Godło, herb

Gimnazjum im.Bohaterów Akcji V2

w Sarnakach

NiB

Nauka i Biznes

NIB

Nauka i Biznes 2010/2011

Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie      

program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Już trzeci rok nasze gimnazjum uczestniczy w projekcie zatytułowanym „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie. Ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów”.
Biorą w nim udział uczniowie kl. III – dwie grupy po 5 osób. Rozwijają swoje zdolności i nabywają nowych umiejętności podczas zajęć prowadzonych metodą warsztatową, poprzez doświadczenia.

Zajęcia odbywają się w środę na 8. i 9. godzinie lekcyjnej.

Zajęcia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych prowadzi p. Barbara Radzikowska, w tajniki  przedsiębiorczości wprowadza p. Hanna Wasiluk.

Oprócz zajęć w szkole uczniowie uczestniczą w innych formach zdobywania wiedzy.

Po pierwszym roku realizacji projektu uczestniczyli w 11-dniowym obozie naukowym w Dusznikach-Zdroju. W programie obozu były:

-    zajęcia terenowe (obserwacje, badania, stawianie hipotez, projektowanie własnych badań)

-    warsztaty (analiza i prezentacja wyników realizowanych zadań, kształcenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł i posługiwania się sprzętem laboratoryjnym)

-    konwersacje językowe

-    wykłady ilustrowane prezentacjami multimedialnymi, pokazami.

-    zajęcia rekreacyjno - sportowe i artystyczne.

W drugim roku wyjeżdżali na 5-dniową wycieczkę do Niemiec. Program obejmował następujące miejsca i zadania:

-    Poczdam – zwiedzanie miasta, zajęcia w Biosphaere oraz rejs statkiem „szlakiem zamków i ogrodów”;

-    Berlin – zwiedzanie i zajęcia w Muzeum Techniki oraz zwiedzanie miasta;

-    Drezno – zajęcia w Muzeum Higieny oraz zwiedzanie miasta.

Ponadto uczestnicy programu dwukrotnie wyjeżdżali do Warszawy na pokazy fizyczne prowadzone przez naukowców Politechniki Poznańskiej w ramach programu Omnibus. Wykłady miały formę "żywych" demonstracji, prezentowały wielkie odkrycia fizyki, chemii i biologii. Młodzież mogła wziąć aktywny udział w tych pokazach, np. zadając pytania lub asystując przy eksperymentach.


 

Newsflash